Skriv til os: mail@endo-henvisning.dk   Ring til os: 44 44 44 11

Patient info

Hvorfor skal tanden rodbehandles

​Den hyppigste grund til at tanden skal rodbehandles, skyldes at bakterier fra et hul (caries) i tanden trænger ind til nerven(pulpa). Nerven ligger i en kanal i midten af tandroden, som går fra rodspidsen af tanden og ender i et lille hulrum inde midt i kronen.

Tænder med revner og følsomme tandhalse, kan nogen gange give så store gener/smerter at symptomerne kun kan afhjælpes ved at rodbehandle tanden.

Rodbehandling kan også blive nødvendig i tænder hvor en fyldning ligger meget tæt på det hulrum i tandkronen hvori nerven ligger, eller i tænder der har været udsat for et traume(slag). Tandnerven kan i disse tilfælde gå til grunde (også selvom det er lang tid siden fyldningen er lagt eller traumet er sket).

Ved tænder der er behandlet med en krone, kan det også blive nødvendigt at rodbehandle efter at kronen er sat på. Dette skyldes enten at tanden tidligere har været forsynet med en stor fyldning, hvor ovenstående er gældende, eller at det har været nødvendigt at beslibe tanden meget tæt på det hulrum i kronen hvori nerven ligger.

Sidstnævnte giver en irritationstilstand i nerven, i stil med hvad der ses ved følsomme tandhalse.

Det er altså bakterier og deres affaldsstoffer, som fører til den kroniske betændelsestilstand i nerven, der gør at en rodbehandling bliver nødvendig.

Rodbehandlingen er i disse tilfælde altså nødvendig, for at fjerne en levende (men kronisk irriteret) nerve, eller en betændt eller død nerve.

Tanden er rodbehandlet, hvorfor skal den rodbehandles igen

I visse tilfælde kan det blive nødvendigt at lave en gammel rodfyldning om. Dette skyldes også bakterier. Disse kan have gemt sig i små hulrum i forbindelse med den oprindelige rodbehandling, og herfra spredt deres affaldsstoffer til rodspidsen, også selvom behandlingen er lavet for mange år tilbage.

Alternativt kan det skyldes en utæt fyldning i tandkronen. Bakterier fra mundhulen kan trænge ned langs fyldning og rodfyldning og ligeledes inficere rodkanal og området ved rodspidsen af tanden.

Behandlingen består i at det gamle rodfyldningsmateriale fjernes, så rodkanalen kan desinficeres hvorved bakterierne dræbes. Der foretages derefter ny rodfyldning.

Symptomer

Smerter opfattes forskelligt fra person til person, derfor vil tandpine og symptomer kunne variere meget. Tandpine kan føles som en meget lokaliseret smerte, men kan også føles som smerte i nabotænder, kæbe, øre, hovedpine eller modsatte kæbeside.

Det kan derfor undertiden være vanskeligt at finde den symptomgivende tand.

Nervebetændelse giver typisk smerter ved kulde og varme. En rodspidsbetændelse derimod, giver oftest ingen eller kun ringe smerter. Tanden kan være mere eller mindre øm ved tygning.

Nervebetændelsen er ikke synlig på Røntgen, mens en rodspidsbetændelse ofte kan ses på et Røntgenbillede.

Rodspidsbetændelsen kan, ubehandlet udvikle sig til en tandbyld. Dette kan medføre både feber og smerter. Symptomerne kan dæmpes med penicillin, men der kræves en rodbehandling for at fjerne betændelsen.

Hvordan udføres en rodbehandling

For at sikre et godt behandlingsresultat, er det nødvendigt at hindre at der ikke komme nye bakterier ned i rodkanalen under behandlingen. Bakterier findes naturligt i hele mundhulen.

Derfor isoleres tanden med en lille metal klemme og en gummidug.

Tandlægen borer et hul gennem tyggefladen på tanden, for at komme ned til det hulrum i kronen hvori nerven ligger. Rodkanalerne kan ses i bunden af adgangshullet.

Ved hjælp af en rodfil, elektronisk måleudstyr samt Røntgen, kan tandlægen bestemme hvor lang tandroden er. Nervevævet skal fjernes helt ned til rodspidsen af tanden.

Rodkanalerne udrenses med computerstyret rodfilsystemer og renses grundigt (kemisk desinfektion) så flest muligt bakterier fjernes fra kanalsystemet.

Ved rodspidsbetændelse er det ofte nødvendigt at rense rodkanalen yderligere. Det betyder at rodbehandlingen ikke altid kan gøres færdig på et besøg. I den mellemliggende periode er rodkanalen fyldt midlertidigt med en rensende gel.

Når rodkanalen er færdigrenset, fyldes den med en rodfyldning (gummimateriale) som tætnes med en bakteriedræbende cement.

Adgangshullet i tyggefladen fyldes med en plastfyldning.

Hvorfor er jeg sendt til specialist

Visse rodbehandlinger kan være meget svære. Det kan f.eks. skyldes røddernes form (morfologi), svære oversigts forhold (bageste tand i overkæben, bagud vippet tand), forsnævrede rodkanaler, sammenfald af hulrummet i kronen af tanden, instrument(rodfil) knækket i rodkanal, omlavning af gammel rodfyldning etc.

En specialist har indrettet sin praksis på primært at lave en type behandlinger og har derfor specialudstyr målrettet dette. Da specialisten primært laver én type behandlinger opnås stor erfaring indenfor netop dette specielle felt.
Specialudstyret er kostbart, hvorfor alle tandlæger ikke kan have det i deres praksis.

Hvad kan jeg forvente efter rodbehandlingen

​Det er normalt at have lette, forbigående smerter et par dage efter rodbehandlingen. Nogen mærker intet, mens et fåtal har smerter der kræver smertestillende piller.


Udgangspunktet er dog at der ikke er store gener. Hvis du er i tvivl eller smerterne varer udover 3 dage, så spørg den behandlende tandlæge.

Hvad er prognosen

Afhænger af tandens tilstand inden behandlingen. Generelt kan man sige at der er en prognose for et vellykket behandlingsresultat, på mellem 80 – 95 %. Får man foretaget specialistbehandling er prognosen i den høje ende af intervallet.

Dog vil visse tilstande på rodspidsen medføre en dårligere prognose. Der er derfor tale om en individuel vurdering fra behandling til behandling. Spørg derfor tandlægen efter afsluttet behandling.

Hvad er en rodspids operation

Hvis rodkanalerne ikke kan renses optimalt, kan det blive nødvendigt at skære den yderste del af rodspidsen. Dette kaldes en rodspidsamputation. Der lægges efterfølgende en fyldning på spidsen af den afskårne rod, for at dække amputationsfladen. En rodspidsamputation skal altid foregås af en rodfyldning.

Rodspidsamputation kan også være nødvendig på en tand, med eksisterende rodfyldning. Der kan, som tidligere beskrevet, være bakterier på rodspidsen der ikke kan behandles på anden måde end ved operation. Dette kræver dog er rodfyldningen er sufficient. Omlavning af den eksisterende rodfyldning kan derfor komme på tale inden operation.
Endvidere kan der under rodbehandling, (dog sjældent) knække et instrument(rodfil) nær rodspidsen af tanden. Hvis denne ikke kan fjernes via rodkanalen, er operation eneste udvej.

Skal der krone på en rodbehandlet tand

En rodbehandlet tand reagerer ikke på samme måde overfor tryk, som en tand, der ikke er rodbehandlet. Det betyder at man ubevidst kan komme til at overbelaste en rodbehandlet tand, så den flækker.

Dette kan forebygges med en krone. Tandlægen vurderer hvor svækket tanden er efter rodbehandlingen, for at afgøre om det er nødvendigt med en krone.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt​

Telefon: ​44 44 44 11

E-mail: ​mail@endo-henvisning.dk

Anmeldelser på Trustpilot