Skriv til os: mail@endo-henvisning.dk   Ring til os: 44 44 44 11

Endo Henvisning

Klinikejer og tandlæge Thomas Harnung

Speciale: rodbehandlinger Tandlæge fra 1995.  Har undervist på Københavns Tandlægeskole på afdeling for tandsygdomslære og rodbehandlinger. Kursusgiver inden for specialet rodbehandling. Ansat ved specialklinikken for rodbehandlinger på Københavns Tandlægeskole.


Ejer af klinikken siden 1998.

Hvem er vi

Klinikken for Endo-henvisninger har modtaget henvisninger i ortograd endodonti siden 2010. Vi arbejder hen imod udelukkende at beskæftige os med ortograd endodonti. Der laves ikke endodontisk kirurgi på klinikken.​

Hvad kan henvises

 • Tænder med vanskelig rodmorfologi/ krumme kanaler
 • Tænder der er svært tilgængelige
 • Sammenfald af kavum pulpa hvor kanal lokalisering indebærer risiko for furkal perforation
 • Lapning af furkale perforationer
 • Lokalisering af svært tilgængelige kanalindgange
 • Kanaler der synes oblittererede på Røntgen
 • Revisionsbehandling
 • Fjernelse/ forbipassering af knækkede rodfile/ roterende instrumenter (kun i koronale 2/3 af kanal)
 • Mindre cervikale resorptioner i øverste 1/3 af roden
 • Rodbehandling gennem krone/ bropille. BEMÆRK pt. skal oplyses om at der ikke gives garanti for krone/ bro ved denne behandling, selvom den protetiske erstatning som oftest holder til at der laves okklusal oplukningskavitet.
 • Igangværende endo hvor der ikke kan opnås infektionskontrol
 • Igangværende endo hvor der ikke kan udrenses til endeligt rodmål
 • Igangværende endo hvor der ikke kan opnås dækkende lokal anæstesi​

Henvisningsprocedure

Under menupunktet ”online henvisning” indtastes oplysninger jvf. skema. Der kan i udgangspunkt ikke henvises uden at der vedhæftes et Røntgenbillede.

Røntgenbilledet vedhæftes nemt ved at eksportere det, fra tandlægesystemet til skrivebordet. Vedhæft det herfra til henvisningen.​

Besked om udført behandlingen

Efter endt behandling laves et udskrivningsbrev samt et Røntgen af den færdige behandling.

Der sendes besked via mail samt udleveres kode til at få adgang til udskrivningsbrevet. Udskrivningsbrevet samt Røntgen kan herefter hentes og downloades til henvisende tandlæges eget system.​

Sikkerhed

Både henvisningsformular samt udskrivningsbrev og Røntgen sendes krypteret, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Behandlingsprocedure

Behandling foregår aseptisk og under anvendelse af operationsmikroskop. Afhængig af kanalmorfologi bruges forskellige roterende systemer. Rodfyldningsteknik afhænger af morfologi, og er primært varm kondenseret gutta percha eller Realseal.

Hvis der planlægges efterfølgende stiftopbygning, kan dette med fordel oplyses under ”andet” på henvisningen. Der kan derved gives besked om hvilken kanal det vil være mest hensigtsmæssigt at anvende.

Er der planlagt fast protetik, bør denne behandling iværksættes hurtigst muligt efter endt rodbehandling.

Godt råd

Ved radiologisk konstateret svær kanal morfologi, kan det være en god ide at henvise direkte, så evt. hyldedannelse undgås. Hvis der er fremkommet hyldedannelse i krumme kanaler udbyder sådanne store udfordringer, at passere og instrumentere til apex.

Kontrol

Alle patienter indkaldes rutinemæssigt til kontrol af rodbehandlingen efter 1 år.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt​

Telefon: ​44 44 44 11

E-mail: ​mail@endo-henvisning.dk

Anmeldelser på Trustpilot